Novinky

Klíč - verba ŽÍT a MOCT

ŽÍT, nebo BYDLET?

1. žiju/žiji/bydlím

2. bydlí

3. jsem bydlela (jsem žila)

4. nežije

5. žil

6. budou bydlet/budou žít

MOCT

7. Mohu/můžu se zeptat?

8. Nemohla přijít.

9. Můžete přijít příští týden?

10. Nemůžeme riskovat!

:)

Test - verba ŽÍT a MOCT

ŽÍT, nebo BYDLET?

1. Jsem z Brna, ale už dva roky …………………. v Praze.

2. Petra ………………….. v Plzni, ale studuje v Olomouci.

3. Loni ………………….. na koleji, ale letos si s kamarádkou pronajímáme byt. (já)

4. Luciano Pavarotti už ………………….., zemřel 6. září 2007.

5. Nežiju, abych jedl, ale jím, abych …………………..

6. Nováčkovi se stěhují, ………………….. v Ostravě.

MOCT

7. Can I ask you? Могу спросить?

8. She couldn´t come. Она не смогла прийти.

9. Can you come next week? Вы сможете прийти на следующей неделе? (Vy)

10. We can´t risk! Нам нельзя рисковать!

Klíč